1. Bij inschrijving worden eenmalig inschrijfkosten van € 15 in rekening gebracht.
 2. ​Door inschrijving verbindt de deelnemer zich voor onbepaalde duur met Aikido Leiderdorp en mag deelnemen aan alle aikido lessen die geschikt zijn voor zijn of haar niveau.
 3. De deelnemer betaalt contributie voor het lidmaatschap. De contributie bedraagt per maand, gedurende 12 maanden: € 26 voor kinderen, € 32,50 voor volwassenen beginners, € 42,50 voor volwassenen gevorderden. Wijzigingen in lesdagen, -tijden en tariefstelling voorbehouden. De betalingen vinden plaats door middel van automatisch incasso.
 4. Er is gekozen de maandcontributie te verdelen over twaalf maanden.
 5. Restitutie van de contributie wordt niet verleend; ook als er geen gebruik wordt gemaakt van de aangeboden lessen.
 6. Een tijdelijke opschorting van de contributieverplichting kan slechts in uitzonderlijke gevallen en alleen na overleg verleend worden. Bijvoorbeeld bij zwangerschap of blessures waarvan het herstel langer dan drie maanden duurt.
 7. Opzegging kan alleen geschieden per e-mail. De opzegtermijn is één maand. De deelnemer is tot opzegging lesgeld verschuldigd aan Aikido Leiderdorp. Wegblijven wordt niet geaccepteerd als opzegging.
 8. Aikido Leiderdorp leden kunnen trainen bij Aikido Leiderdorp en daarnaast nog een maal in de week bij Aikido Alphen.
 9. Aikido Leiderdorp raadt aan speciale aikidokleding aan te schaffen en eventueel een boken, jo en tanto . Een aikidopak is te verkrijgen vanaf € 35,- voor kinderen en € 70 voor volwassenen bij Aikido Leiderdorp.
 10. Alle kosten, waaronder incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die gemaakt moeten worden door Aikido Leiderdorp om de financiële verplichting van de deelnemer te incasseren, zijn voor rekening van de deelnemer.
 11. De deelnemer verklaart hierbij dat deelname aan de door Aikido Leiderdorp gegeven lessen uitsluitend en alleen geschiedt voor eigen risico en dat in geval van schade en/of letsel de deelnemer Aikido Leiderdorp niet aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen daarvan.
 12. Door inschrijving wordt de deelnemer tevens automatisch lid van Aikido Nederland, via de Dutch Aikikai Foundation. Hiermee is een jaarlijkse contributie verbonden van € 35,- voor volwassenen en € 15,- voor jeugd (wijzigingen voorbehouden). De deelnemer gaat hierbij akkoord dat gegevens op het aanmeldformulier zullen worden opgenomen in het ledenbestand van de bond.
 13. Gedurende de zomervakantie is er een aangepast trainingsrooster voor volwassenen van toepassing. Kinderlessen komen tijdens schoolvakanties te vervallen.